Translate

Slovenian English

Na področju videa se predvsem ukvarjamo z raznimi detekcijami:

  • registerskih tablic,
  • gibanja,
  • nepravilnosti oz. napak v izdelkih,
  • razlik med referenčnim izdelkom in testiranim,
  • znakov oz. črk in številk,
  • ...