Translate

Slovenian English

Strojni vid je vse bolj razširjena panoga računalništva, katere namen je avtomatična obdelava in analiza slikovnega gradiva (posamezne slike, video). Metode strojnega vida postajajo z vsakim letom bolj zanesljive in učinkovite, kar posledično vpliva na njihovo vse pogostejšo uporabo v praksi. Zasledimo jih na področjih kot so medicinska diagnostika, kontrola kvalitete v industriji, razpoznavanje obrazov in ostalih biometričnih podatkov, nadzor prometa ipd. Uporaba metod strojnega vida omogoča popolno avtomatizacijo procesov, pri katerih se človek odloča o določenih lastnostih na podlagi vizualnih informacij. Če so metode zasnovane učinkovito in so dovolj zanesljive, zlahka nadomestijo operaterja (človeka). Njihova prednost je, da na istih vhodnih podatkih delujejo vedno enako, kar pri človeku ni mogoče (utrujenost, nezbranost). Predstavljajmo si človeka za tekočim trakom, ki preverja kvaliteto izdelka npr. majhne razpoke v steklu. Njegove odločitve so močno odvisne tako od notranjih (utrujenost, trenutno razpoloženje, ...) kot od zunanjih dejavnikov (hrup, sodelavci, ...). V podjetju se s strojnim vidom že dalj časa ukvarjamo. Sodelujemo pri številnih projektih, ki vključujejo avtomatično analizo slikovnega gradiva z uporabo metod strojnega vida.

Uporaba strojnega vida

1. Nadzor dogajanja, nadzor prometa

V podjejtu smo razvili in implementirali metode za video nadzor, ki se lahko uporabljajo pri nadzoru objektov, parkirišč, cest, avtocest, tunelov ipd. Metode delujejo na video sekvencah dobljenih direktno iz kamere in omogočajo hitro integracijo v sistem, ki ga prilagodimo vašim željam.

2. Medicinska diagnostika

 

Metode avtomatične obdelave in analize slik pridejo v poštev tudi na področju medicinske diagnostike. Medicinski posnetki (rentgenske slike, mikroskopske slike, ...) vsebujejo veliko število detajlov, ki jih zdravnik pri diagno

sticiranju zlahka spregleda. Če metode prilagodimo detekciji pomebnih struktur, ki jih program izmeri, ovrednoti in kategorizira, s tem zdravniku močno olajšamo mučno pregledovanje slik, predvsem v primeru velikega števila slik.

Primer aplikacije, ki uporablja metode strojnega vida na področju oftalmologije, je produkt Fundus analyser, ki smo ga razvili v sodelovanju s strokovnjaki s področja oftalmologije. Fundus Analyser omogoča zajem in obdelavo slik očesnega ozadja ter avtomatično detekcijo in merjenje njegovih struktur tj. vidnega živca, ekskavacije, temporalnih žil, izračun razmerja AVR ipd.

Za vaše potrebe izdelamo tudi vmesnik med osebnim računalnikom in poljubno medicinsko napravo, ki jo uporabljate (fundus kamera, analizator vidnega polja, rentgen, gastroskop, ...). S tem omogočimo neposredno izmenjavo podatkov med vašim programom in napravo.

3. Kontrola kvalitete v industriji

Prednost avtomatizacije procesa kontrole kvalitete je povečanje njegove zanesljivosti in frekvence (hitrosti). Pri ročnem preverjanju delavec pregleduje izdelek in ga na podlagi izkušenj klasificira v določeno kategorijo oz. v izmet. Ročno pregledovanje vsakega izdelka posebej močno upočasni proces, hkrati pa je zaradi človeške zmotljivosti vprašljiva natančnost klasifikacije. Zavedati se je treba, da kvaliteto posameznega izdelka še vedno najbolje oceni človek, kar pa ne drži v primeru pregledovanja velikega števila artiklov (tisoč in več). V tem primeru so metode avtomatične kontrolenedvomno boljša rešitev.

Paleta možnosti, ki jih ponuja avtomatična kontrola kvalietete, je praktično neomejena. Sodelovali smo pri projektu razpoznavanja barvnih vzorcev v industriji, detekciji razpok v polizdelkih ipd. Pomemben projekt pri katerem smo sodelovali je projekt avtomatične detekcije geometričnih in barvnih lastnosti žarnic, rezultat pa je računalniški sistem za avtomatično kontrolo žarnic BulbInspector.

V sodelovanju s podjetjem Inženiring plus vam lahko izdelamo celotno linijo za kontrolo kvalitete na ključ.

4. Uporaba strojnega vida v ostalih panogah

Uporaba strojnega vida je možna praktično povsod in je v nekaterih primerih celo neizbežna za izvedbo uspešne rešitve.

Sodelovali smo pri projektu izgradnje sistema za urjenje streljanja Laser Gun Trainer, kjer računalnik avtomatično poišče tarčo in lokacijo laserja ter uporabniku sistema omogoča pregled strelov, statistike ipd.

Ukvarjali smo se tudi z obdelavo in analizo video vsebin (npr. TV reklam), kjer smo avtomatično analizirali dogajanje v sceni ter detektirali gibanje v sceni, število ljudi v sceni, prehode med scenami ipd.