Translate

Slovenian English

Medicta WIN

Podjetje pokriva področje medicinske informatike s paketom Medicta Win, ki (skoraj) v celoti pokriva potrebe zdravstvenih ustanov.
Paket se deli na dva dela:
 • Medicta - zdravnik
 • Medicta - medicinska sestra

 

Medicta - zdravnik

Za zdravnike je pripravljen paket, ki ponuja vnos, izpis in obdelavo medicinskih izvidov. Izpis pripravi v obliki Wordovega dokumenta, za katerega lahko zelo hitro pripravi vzorec oz. predlogo celo sam uporabnik.

 

Medicta - sestra

Paket ponuja delo medicinske sestre v medicinskih ustanovah. Namenjen je tako specialističnim ordinacijam kot splošnim ambulantam. Posebej pa ga lahko konfiguriramo za naslednje službe:
 • okulistika,
 • dializa,
 • proktologija,
 • ORL,
 • dermatologija,
 • akupunktura,
 • medicina dela,
 • splošna ambulanta,
 • reševalna služba,
 • patronaža,
 • ambulanta za odvisnike,
 • urgenca,
 • preventiva...
Tako lahko sestra v okulistiki računalniško obdeluje slike kampusa in/ali fundus kamere. V okolju dialize spremljamo potek dializnega zdravljenja s shranjevanjme vitalnih parametrov med potekom same dialize. V patronažni službi spremljamo tudi vrste negovalnih intervenc. V medicini dela poleg samih faktur spremljamo tudi razna poročila o pacientovih navadah, vodenje obdobnih pregledov in podobno. V urgentni medicini lahko evidentiramo vzroke intervenc in tako naprej.

Slike programa:


Slika 1

Slika 2

Slika 3