Translate

Slovenian English

HFA - Field Analyser

Programski paket HFA - Field Analyser je namejen oftalmogu pri analizi vidnih polj. Program omogoča priklop osebnega računalnika na analizator vidnega polja (npr. Humphrey) ter zajem numeričnih podatkov o vidnem polju posameznega pacienta. Numerični podatki so obdelani in hranjeni v podatkovni bazi, kjer so oftalmologu vedno na voljo.

Analizator vidnega polja

Za oftalmologa je zelo pomembno, da lahko spremlja pacientovo vidno polje, saj so večje spremembe možen indikator določenih bolezni. Program HFA omogoča:
  • prikaz vidnega polja v različnih časovnih obobjih (2-D, 3-D),
  • primerjavo poljubnih dveh vidnih polj,
  • primerjavo vidnega polja s statističnim povprečjem (normalo),
  • detekcijo sprememb pri primerjavi dveh vidnih polj,
  • detekcijo sprememb pri primerjavi vidnega polja z normalo,
  • prikaz območij poslabšanja v 2-D in 3-D.

Slike programa:

Prikaz vidnih polj pacienta
Območja poslabšanja v 2-D
Primerjava z normalo v 3-D