Translate

Slovenian English

Fundus Analyser

Fundus Analyser je namenjen avtomatični analizi slik očesnega ozadja (lat. fundus) in služi kot odličen pripomoček pri oftalmologovem vsakdanjem delu. Omogoča neposreden zajem slik očesnega ozadja iz fundus kamere ali posreden uvoz iz slikovnih datotek. Slike očesnega ozadja so skupaj z informacijo o pacientu hranjene v podatkovni bazi, kjer so na voljo oftalmologu.

Avtomatični analizi in diagnosticiranju so namenjena številna orodja:

 • avtomatična detekcija vidnega živca,
 • avtomatična detekcija ekskavacije,
 • avtomatičen izračun razmerja C/D,
 • avtomatična detekcija in merjenje žil ATS, ATI, VTS, VTI,
 • izračun razmerja AVR,
 • avtomatična detekcija in mejenje poljubnih retinalnih žil,
 • ročno merjenje struktur očesnega ozadja,
 • označevanje sumljivih območij,
 • primerjava slik različnih časovnih obdobij,
 • statistična obdelava posameznega pacienta,
 • statistična obdelava populacije...
Vsi rezultati avtomatične analize se shranjujejo v podatovni bazi, kjer so vedno na voljo. Tako lahko oftalmolog spremlja spremembe določene strukture oz. morebitno poslabšanje in s tem hitreje postavi diagnozo.

Fundus Analyser

Video posnetki programskega paketa:

Delo s programom 1

Delo s programom 2

Merjenje temporalnih žil

Merjenje poljubne žile

Detekcija in merjenje ekskavacije

Ročno označevanje in merjenje struktur

Statistika posameznega pacienta

Statistika populacije - vse meritve

Slike programskega paketa:

Spodnje slike so v formatu JPEG in niso najbolj kakovostne. Zip datoteka (7,4 MB), ki vsebuje kakovostne (BMP) slike, je na voljo tukaj.

Glavno programsko
okno
Avtomatična detekcija vidnega živca
Avtomatična detekcija temporalnih
žil
Avtomatična detekcija poljubne
žile
Izračun 5 ekvidistančnih širin
žile
5 ekvidistančnih širin za
ATS
Avtomatična detekcija
ekskavacije
Merjenje in označevanje sumljivih
območij
Izdelava statistike
Pregled očesnih ozadij 1
Pregled očesnih ozadij 2