Translate

Slovenian English

Industrijska informatika in kontrola kvalitete z uporabo strojnega vida v industriji

V podjetju imamo dolgoletne izkušnje na področju industrijske informatike in kontrole kvalitete v industriji. V naše sisteme uspešno integriramo metode strojnega vida in umetne inteligence. V nadaljevanju bomo naprej predstavili rešitev za avtomatizacijo industrijskih procesov, ki jo ponujamo v sodelovanju s podjetjem Inženiring plus, nato pa bomo opisali še prednosti, ki jih prinaša uporaba strojnega vida pri avtomatični kontroli kvalitete.

 

Avtomatizacija industrijskih procesov z uporabo OPC

OPC je kratica za "OLE for Process Control" in predstavlja univerzalni standard za povezavo različne strojne opreme, kot so osebni računalniki, industrijski kontrolerji in podobno. Arhitektura temelji na konceptu "odjemalec / strežnik" in na standardiziranih vmesnikih.

V sodelovanju s podjetjem Inženiring plus, ki je zastopnik za Siemens Simatic produkte, poskrbimo za povezavo industrijskih naprav z osebnim računalnikom ter implementacijo avtomatične analize kvalitete izdelkov z uporabo metod strojnega vida in umetne inteligence. Več o avtomatični analizi si lahko preberete v sekciji video tehnologija ter v sekciji strojni vid. Obdelani podatki (spremenljivke, rezultati analize, ...) se shranjujejo v podatkovni bazi, kjer so na voljo za nadaljno statistično obdelavo npr. izvoz v MS Excel.

Kaj pravzaprav je kontrola kvalitete z uporabo strojnega vida?

Gre za sistem oz. ustrezno kombinacijo programske in strojne opreme, ki samostojno klasificira izdelke glede na njihovo kvaliteto.

Nad tekočim trakom (ali kakšno drugo površino) je nameščena industrijska video kamera (lahko tudi več kamer), ki pošilja sliko izdelka programskemu paketu. Le-ta na podlagi metod strojnega vida in umetne inteligence izdelek klasificira. Poudariti je potrebno, da takšen sistem deluje popolnoma avtomatično in ne potrebuje delavca/operaterja, kar močno zmanjša stroške proizvodnje. Še več: v primeru, da je avtomatična kontrola kvalitete zasnovana profesionalno, je veliko bolj zanesljiva od ročnega pregledovanja, ki lahko postane že po nekaj urah nenatančno (zaradi nezbranosti in utrujenosti kontrolorja).

Primerov uporabe takšnih sistemov je ogromno:

  • merjenje dimenzij izdelkov,
  • štetje izdelkov (npr. tablet),
  • detekcija razpok, nepravilnih oblik v izdelkih,
  • klasifikacija izdelkov glede na odstopanja od predpisanega kalibra,
  • klasifikacija izdelkov glede na njihove barve...

 

Zaključeni projekti

Primeri kontrole kvalitete v industriji

Uspešno zaključeni projekti, ki smo jih opravili v sodelovanju s podjetjem Inženiring plus: