Translate

Slovenian English

 

BulbInspector - programski paket za kontrolo žarnic

V sodelovanju s podjetjem Inženiring plus smo razvili programski paket BulbInspector, ki služi avtomatični kontroli kvalitete žarnic. Žarnice se pomikajo po tekočem traku kontrolne linije nad katerim je nameščena video kamera. S posebnimi metodami strojnega vida se video podatki obdelajo in procesirajo, rezultat pa služi kot informacija o kvaliteti žarnice (1. kategorija, 2. kategorija, izmet).

 

Pri analizi žarnice se ocenjujejo:

  • vakum žarnice (analizira se barvni spekter visoko-frekvenčno vzbujane žarnice)
  • geometrijske lastnosti žarnice (analizira se intenziteta opletanja žičke v določenem časovnem intervalu)
Programski paket omogoča ročno nastavitev parametrov procesiranja t.j. območij procesiranja, tolerančnih območij, tolerančnih pragov ipd. S tem je omogočena analiza poljubnega tipa žarnice ter povečana fleksibilnost industrijskega procesa.
 

Video posnetki:

Video posnetek avtomatične analize žarnic

Slike programa:

Prikaz delovanja program
Regije procesiranja
Nastavitev parametrov kontrole