Translate

Slovenian English

Podjetje Iks d.o.o. se primarno ukvarja z razvojem računalniške programske opreme, predvsem na področju medicinske informatike in industrije. Še posebej je osredotočeno na ponudbo celostnih rešitev - rešitev na ključ, ki poleg ustrezne programske opreme vključujejo tudi dobavo in namestitev zahtevane strojne opreme ter postavitev celotne infrastrukture potrebne za popolno implementacijo določene rešitve.

 

 
     

 

Medicina

Podjetje je aktivno na področju zdravstvene informatike, kjer s svojim paketom Medicta pokriva vse dejavnosti - od branja kartice zdravstvenega zavarovanja do izpisa receptov ter medicinskih izvidov. Poseben poudarek pri medicinski dejavnosti imata integracija slikovnih in video podatkov v medicinski informacijski sistem ter njihova obdelava z uporabo metod umetne inteligence in strojnega vida (analiza slik očesnega ozadja, analiza slik vidnega polja, ultrazvok, rentgen, ...).

Strojni vid, kontrola kvalitete v industriji

Poseben poudarek daje podjetje razvoju in raziskavam na področju strojnega vida, ki ga uspešno vključuje v svoje aplikacije.

Pokrivanje raznovrstnih področij

S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami podjetje pokriva številna področja in sodeluje pri raznovrstnih projektih, ki zahtevajo izkušnje, celosten pristop ter izdelavo butične - posebno namenske programske opreme orientirane v točno določeno panogo.

Raziskave, strokovni članki

Nenazadnje je treba poudariti, da so zaposleni v podjetju avtorji in soavtorji številnih strokovnih člankov doma in po svetu.